CE FACEM

Intervenție adaptată în funcție de nevoile vârstnicilor singuri

Zi de zi, metoda noastră de intervenție, preluată după modelul internațional creat de Asociația Les Petits Frères des Pauvres acum mai bine de 80 de ani se concentrează în 3 direcții de ajutor.

Beneficiarii Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor sunt persoane peste 65 de ani, care locuiesc singure sau în căminele de bătrâni, care nu beneficiază de ajutor direct din partea familiei și care, de multe ori, au venituri reduse. Cu ajutorul voluntarilor, activitatea noastră vizează combaterea singurătății și a izolării sociale a persoanelor vârstnice și oferirea de ajutor practic și moral, adaptat nevoilor individuale ale fiecărui beneficiar.

Sprijin moral

Construirea unei relații de lungă durată între beneficiari și voluntari este primordială pentru organizația noastră. Sprijinul moral pe care voluntarii noștri îl oferă este esențial în diminuarea singurătății vârstnicilor. Vizitele săptămânale la domiciliu, convorbirile telefonice, participarea la diverse evenimente sau organizarea de activități regulate în căminele de bătrâni cresc calitatea vieții vârstnicilor, îi fac utili și îi ajută să se reintegreze în comunitate.

Sprijin practic

Voluntarii noștri încearcă să ușureze activitatea zilnică a vârstnicilor greu deplasabili prin ajutor practic. Ajutorul practic oferit de organizația noastră constă în ajutor la cumpărături, procurare de medicamente, însoțirea la medic, plata de facturi sau acompanierea vârstnicilor la evenimentele de grup organizate de asociație. De asemenea, prin parteneriatele pe care le avem, oferim sesiuni de informare medicală pentru problemele specifice vârstei a III-a.

Sprijin material

Pentru vârstnicii care se confruntă cu probleme financiare, organizația noastră oferă sprijin constant sau punctual, în funcție de nevoi. Câteva exemple ale metodei noastre de intervenție constau în oferirea de pachete cu alimente, ajutor cu lemne de foc pentru iarnă, produse medicale, produse igienico-sanitare sau chiar ajutor personalizat în bani. Ajutorul material este oferit în funcție de sponsorizările și donațiile primite de asociație.
  • 0800-123456 (24/7 Support Line)
  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA