Îmbunătățirea competențelor digitale pentru Seniori

  • Home
  • Știri
  • Îmbunătățirea competențelor digitale pentru Seniori

La sfârșitul anului 2023 a fost lansat un proiect important Erasmus+ cu scopul de a îmbunătăți abilitățile și competențele persoanelor vârstnice în utilizarea soluțiilor Mobile Money.

Asociația Four Change, în parteneriat cu Zavod IZRIIS (Slovenia), E-SENIORS (Franța), Greek Universities Network (Grecia), Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor (România) și Fundació Gesmed (Spania), a aplicat și a dezvoltat proiectul MOBILE MONEY în cadrul Programului Erasmus+, KA220-ADU – Parteneriate de cooperare în educația adulților.

MOBILE MONEY este lansat pentru a îmbunătăți competențele persoanelor vârstnice în utilizarea soluțiilor Mobile Money. Proiectul va crea o Metodologie de Formare bazată pe abordări de „gamification” și „învățare prin practică”, oferind instruire într-un mediu simulat, sigur și prietenos. Această abordare își propune să reducă preocupările și rezervele, permițând seniorilor să utilizeze cu încredere soluțiile Mobile Money în viața lor de zi cu zi.  Cu aproximativ 90 de milioane de persoane cu vârsta de peste 65 de ani în UE-27, iar acest număr se așteaptă să crească semnificativ în viitor, necesitatea soluțiilor digitale incluzive este mai urgentă ca niciodată. MOBILE MONEY își propune să îmbunătățească incluziunea financiară și literația digitală în rândul persoanelor vârstnice.

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE PROIECTULUI MOBILE MONEY:

Consolidarea pregătirii digitale, a rezilienței și a capacității: Inițiativa se va concentra pe dezvoltarea abilităților și competențelor digitale ale persoanelor vârstnice pentru utilizarea tehnologiilor mobile în gestionarea banilor și efectuarea tranzacțiilor. Aceasta implică crearea unui Instrument de Formare Mobile Money specializat pentru a promova achiziția directă a competențelor și independența.

Promovarea incluziunii și diversității: Proiectul își propune să prioritizeze incluziunea socială pentru persoanele vârstnice prin creșterea autonomiei și a abilităților digitale, facilitând o comunicare mai bună cu familia și prietenii și îmbunătățind accesul la bunuri și servicii.

Îmbunătățirea accesului la oportunități de învățare de înaltă calitate: MOBILE MONEY va proiecta o metodologie flexibilă de formare adaptată nevoilor persoanelor vârstnice, folosind instruire practică, digitală și oportunități de învățare mixte.

Cu accent pe îmbătrânirea activă, abilitățile digitale și afacerile economice și financiare, proiectul MOBILE  MONEY își propune să îmbunătățească incluziunea socială, bunăstarea și accesul la bunuri și servicii pentru persoanele vârstnice.

IMPACT PROIECT:

În timpul duratei de viață a proiectului, consorțiul își propune să aibă un impact asupra:

  • 75 de persoane vârstnice și 25 de suporturi prin Acțiuni Pilot de Validare.
  • Peste 3.000 de persoane vârstnice, suporturi și părți interesate prin Acțiuni de Diseminare și Evenimente Multiplier.

În următorii cinci ani, prin abordările stabilite în Strategia de Sustenabilitate, proiectul își propune să aibă un impact asupra:

  • A 250 de persoane vârstnice și suporturi anual prin cursuri și activități organizate de instituțiile partenere (1.250 în total).
  • A 3.000 de persoane vârstnice, suporturi și părți interesate anual prin Activități de Diseminare (15.000 în total).

Strategia de Sustenabilitate va asigura că rezultatele proiectului – Metodologia de Formare, Pachetul de Formare și Instrumentul de Formare Mobile Money – sunt accesibile organizațiilor care lucrează cu persoane vârstnice, profesioniștilor din domeniu și entităților implicate în sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale la nivelul UE.

Pentru mai multe informații despre MOBILE MONEY și actualizări privind progresul său, vă rugăm să vizitați website-ul proiectului www.elderlymobilemoney.eu sau să ne scrieți pe  comunicare@4change.ro.

Asociația Four Change: ONG înființat în anul 2012 de o serie de experți ai societății civile românești care și-au propus să producă schimbări pozitive, majore în sectorul neguvernamental, dar și în cadrul comunităților în care acționează. Prin activitățile sale, asociația contribuie la creșterea nivelului de profesionalizare a organizațiilor neguvernamentale oferind sprijin în domenii precum: cercetare, promovare, planificare strategică, management de proiect etc. Misiunea organizației este să sprijine organizațiile societății civile pentru a deveni actori relevanți în dezvoltarea societății românești. www.4change.ro

Institutul IZRIIS este o organizație non-profit, neguvernamentală, fondată în Slovenia, cu orientare profesională către drepturile societății civile, familiile (din 2004) și adulții mai în vârstă în societatea informațională (date de sănătate, GDPR, acces la e-sănătate – din 2013), drepturile familiei, drepturile legate de problemele de sănătate, drepturile tinerilor și copiilor legate de dependențe și incluziune, legislația pentru drepturile de sănătate ale tinerilor și copiilor. Din 2019, și politica societății informaționale, activități de democrație digitală, standarde și acreditare a serviciilor de e-sănătate. www.izriis.org

E-Seniors este o organizație non-profit, neguvernamentală, fondată în 2005 de către Monique EPSTEIN, directorul general al asociației. E-Seniors își propune să lupte împotriva excluziunii digitale prin furnizarea de acces și formare în TIC pentru persoanele vârstnice și/sau cu dizabilități. Obiectivele sale principale sunt: să reducă decalajul digital între generații, să promoveze participarea socială a persoanelor vârstnice și să propună activități care încurajează persoanele vârstnice să-și petreacă activ timpul liber. www.eseniors.asso.fr

GUnet – Greek Universities Network este o organizație non-profit, SME, situată în Atena, Grecia. A fost fondată în 2000 de toate universitățile grecești cu mandatul de a conduce transformarea digitală și inovarea în instituțiile de învățământ superior din Grecia. Misiunea companiei este de a promova, facilita și coordona dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor avansate de informații și comunicații (TIC), serviciilor și aplicațiilor în comunitatea academică grecească, precum și de a sprijini transformarea digitală și inovarea în instituțiile de învățământ superior din Grecia. https://www.gunet.gr

Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor a fost înființată în 2015 și adună voluntari și resurse împotriva singurătății, izolării sociale și sărăciei printre persoanele vârstnice, în scopul de a oferi suport moral, practic și material seniorilor din România. Scopul Asociației este de a acționa constant, atât la nivel local, cât și național, împotriva izolării sociale și sentimentului de singurătate printre persoanele vârstnice, în special pentru persoanele în vârstă de 60 de ani sau mai mult. Pentru a-și atinge scopul, asociația adună voluntari și resurse pentru a ajuta la îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice și pentru a încuraja conștientizarea și implicarea comunității. www.niciodatasingur.ro

Fundația GESMED promovează îmbătrânirea activă în rândul persoanelor vârstnice și dezvoltarea unei vieți active, sănătoase, participative și sigure prin activități specifice de formare. Ea sensibilizează populația în general cu privire la îmbătrânirea activă și încurajează dezvoltarea cunoștințelor și metodologiilor privind îngrijirea persoanelor în general și a persoanelor în vârstă sau a celor aflate în situație de dependență. Fundația GESMED este o organizație non-profit, creată de GESMED S.L., ca instrument al angajamentului său social în domeniul Responsabilității Sociale Corporative, având ca scop promovarea programelor, studiilor, cercetărilor și analizelor în domeniul socio-sanitar în toate aspectele sale. www.fundaciongesmed.es

KA220-ADU – Parteneriate de cooperare în educația adulților

Proiect ERASMUS+: 2023-1-RO01-KA220-ADU-000157797

Organizația solicitantă: Asociația Four Change (România)

Organizații partenere: Zavod IZRIIS (Slovenia), E-SENIORS (Franța), Greek Universities Network (Grecia), Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor (România) și Fundació Gesmed (Spania)

Data de începere a proiectului: 1 noiembrie 2023

Data de încheiere a proiectului: 31 octombrie 2025

Durata proiectului: 24 luni

  • 0800-123456 (24/7 Support Line)
  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA